ติดตั้งเครื่อง GPS กับ ThaiGPS ได้อะไรบ้าง?

  • เครื่อง GPS ในรูปแบบ 3G + เครื่องรูด

  • ใบรับรองจากกรมการขนส่ง

  • หนังสือรับรองจาก กสทช

  • Sim โทรศัพท์ในระบบ 3G

  • การดูแล Server ตลอดอายุการใช้งาน

  • รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

  • ฟรีค่าติดตั้งและค่าเดินทาง

บริษัท ไทยจีพีเอสแทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
Hot Line :: 093-2197777